3D tekenvenster

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken
Accessories dictionary.png
Deze pagina is een deel van de officiële handleiding en kan niet aangepast worden. Graag fouten melden per e-mailKies een versie die kan aangepast worden door gebruikers


Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D Tekenvenster

Srandaard wordt het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster geopend naast het Menu view algebra.svg Algebra venster. Aanvullend wordt het Invoerveld getoond onderaan in het GeoGebra scherm (GeoGebra Desktop), of wordt een Invoerveld geïntegreerd in het Menu view algebra.svg Algebra venster (GeoGebra Web en Tablet Apps). De Knoppenbalk van het 3D tekenvenster Menubalk staat bovenaan in het GeoGebra scherm, met de Undo / Redo knoppen in de rechterbovenhoek.

3D-Graphics-View.png


3D tekenvenster

Het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster is naast het Algebra venster het enige venster in de Schermindeling 3D venster (zie Schermindelingen, maar je kunt ook een Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster toevoegen in elke schermindeling via het menu Beeld .

Het 3D tekenvenster aanpassen

Je kunt het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster aanpassen aan het wiskunde onderdeel waarbinnen je wil werken. De basisinstellingen kan je wijzigen in de 3D Opmaakwerkbalk (b.v. tonen van assen, xOy-grondvlak, rooster). Daarnaast biedt ook het Eigenschappenvenster meer mogelijkheden om het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster aan te passen. Je kunt zo de layout van het scherm aanpassen naar je eigen wensen.

Wiskundige objecten maken

Constructies met de computermuis

Met de Knoppen in de Knoppenbalk kan je wiskundige constructies maken in het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster met de computermuis. Selecteer een willekeurige knop en lees de bijhorende tooltip die je toont hoe je de knop moet gebruiken.

Nota: Elk object dat je in het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster tekent heeft ook een algebraïsche voorstelling in het Menu view algebra.svg Algebra venster.
Voorbeeld: Selecteer de knop Bol met middelpunt door punt Macro en klik twee maal in het 3D tekenvenster. De eerste klik creëert het middelpunt, de tweede creëert een bol en een punt op de bol.

3D tekenvenster Knoppenbalk

De 3D tekenvenster Knoppenbalk biedt een brede waaier aan knoppen die het mogelijk maken om driedimensionale voorstellingen te maken van objecten in het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster. Bij elk icoon in de Knoppenbalk hoort een rolmenu met gerelateerde knoppen. Je opent een rolmenu door te klikken op de getoonde knop in de knoppenbalk of op het kleine pijltje rechts onderaan op het icoontje (GeoGebra Desktop).

Toolbar-3D-Graphics.pngNota: De Knoppen van het 3D tekenvenster zijn gerangschikt naar hun aard of hun functie. Je vindt er b.v een knop Mode planethreepoint.svg waaronder een reeks knoppen gegroepeerd staan die verschillende types van vlakken creëren of een knop Mode pyramid.svg met knoppen die ruimtelichamen creëren .

Invoer via het Invoerveld

Het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster ondersteunt punten, vectoren, rechten, lijnstukken, stralen, veelhoeken en cirkels in een driedimensionaal assenstelsel. Je kunt zowel de Knoppen in de Knoppenbalkbalk gebruiken, ofwel de algebraïsche uitdrukking voor deze objecten in het Invoerveld typen.

Voorbeeld: Typ A=(5, -2, 1) in het Invoerveld om punt te creëren in een driedimensionaal assenstelsel.

Via het Invoerveld kan je ook objecten creëren als oppervlakten, vlakken of ruimtelichamen(pyramides, prisma's, bollen, cylinders, en kegels).

Voorbeeld: Typ f(x, y)=sin(x*y) om het overeenkomende oppervlak te creëren.

Commando's

Naast de brede waaier aan Commando's in de andere vensters van GeoGebra, zijn er ook aparte 3D Commando's speciaal voor het 3D tekenvenster.

Voorbeeld: A=(2, 2, 0), B=(-2, 2, 0), C=(0, -2, 0), en D=(0, 0, 3). Typ het commando Pyramide[A, B, C, D]om de pyramide te creëren met basis ABC en top D.

Wiskundige objecten verplaatsen in 3D

De knop Verplaatsen

Met de knop Mode move.svg Verplaatsen Macro kan je Vrije punten in het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster verplaatsen. Om een punt te verplaatsen kan je kiezen tussen twee modi door te klikken op het punt:

 • Modus xOy-vlak: Je kunt het punt verplaatsen evenwijdig met het xOy-(grond)vlak met ongewijzigde z-coördinaat.
 • Modus z-as: Je kunt het punt verplaatsen evenwijdig met de z-as met ongewijzigde x- en y-coördinaten.

Objecten verplaatsen met sneltoetsen

In het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster, kan je de toets Sjabloon:KeyCode gebruiken om een geselecteerd object verticaal naar boven te verplaatsen en de toets Sjabloon:KeyCode om het verticaal naar beneden te verplaatsen.

Tonen van Wiskundige Objecten

Verschuiven van het Assenstelsel

Je kunt het assenstelsel verschuiven met de knop Mode translateview.svg Tekenvenster verplaatsen en de achtergrond van het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster met de computermuis verslepen. Hierbij kan je kiezen tussen twee modi door in het scherm te klikken:

 • Modus xOy-vlak: Ju kunt het scherm verslepen evenwijdig met het xOy-vlak.
 • Modus z-as: Ju kunt het scherm verslepen evenwijdig met de z-as.
Nota: Je kunt terug naar het standaardscherm met de knop Stylingbar graphicsview standardview.svg Back to Default View in de opmaakwerkbalk.

Roteren van het Assenstelsel

Je kunt het assenstelsel roteren met de knop Mode rotateview.svg Roteer 3D-tekenvenster Macro..

Wanneer je het assenstelsel continu wil laten roteren, gebruik je de knop Stylingbar graphics3D rotateview play.svg Start Rotating the View and Stylingbar graphics3D rotateview pause.svg Start of stop rotatie van beeld in de opmaakwerkbalk.

Nota: Je kunt terug naar het standaardscherm met de knop Stylingbar graphicsview standardview.svg Back to Default View in de opmaakwerkbalk.

Aanzicht volgens...

Je kunt de knop Mode viewinfrontof.svg Aanzicht volgens... Macro gebruiken een aanzicht te kiezen loodrecht op een aangeklikt vlak of een aangeklikte veelhoek.

Zoom

Je kunt de knoppen Mode zoomin.svg Inzoomen Macro en Mode zoomout.svg Uitzoomen Macro gebruiken om in of uit te zoemen in het Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster.

Nota: Je kunt ook zoomen met het wiel van de computermuis.

3D tekenvenster Opmaakwerkbalk

De 3D tekenvenster opmaakwerkbalk bevat verschillende knoppen:

 • Stylingbar graphics3D axes plane.svg toon / verberg de assen, Stylingbar graphics3D plane.svg het xOy-(grond)vlak, en Stylingbar graphicsview show or hide the grid.svg het rooster
 • Stylingbar graphicsview standardview.svg keer terug naar het standaardscherm
 • bepaal de Stylingbar graphicsview point capturing.svg Instelling puntstijl
 • Stylingbar graphics3D rotateview play.svg start / stop het automatisch roteren van het assenstelsel
 • bepaal Stylingbar graphics3D view xy.svg het aanzicht. Je kunt hier b.v. voor-, boven- of zijaanzicht selecteren.
 • Stylingbar graphics3D view orthographic.svg kies de perspectiefmethode
 • open het Menu-options.svg Eigenschappenvenster (GeoGebra Web en Tablet Apps)
 • toon bijkomende Stylingbar dots.svg Vensters in het GeoGebra scherm (GeoGebra Web and Tablet Apps)

Opmaakwerkbalk voor knoppen en objecten

Naargelang de knop of object dat je selecteert, toont de opmaakwerkbalk aangepaste knoppen voor meer informatie.

© 2024 International GeoGebra Institute