UtvalgStandardavvik Kommando

Fra GeoGebra Manual
(Omdirigert fra UtvalgSA Kommando)
Hopp til: navigasjon, søk
UtvalgStandardavvik[ <Liste med tall> ]
Finner utvalgsstandardavviket (også kalt det empiriske standardavviket) til den gitte listen med tall.
Eksempel: UtvalgStandardavvik[{1, 2, 3, 4, 5}] gir 1.58.
UtvalgStandardavvik[ <Liste med tall L>, <Liste med frekvenser F> ]
Finner utvalgsstandardavviket til tallene i L når tallet på hvert element i L er gitt av det tilsvarende elementet i F.
Eksempel: UtvalgStandardavvik[{1, 2, 3, 4, 5}, {5, 1, 1, 3, 9}] gir 1.74.
Merk:
  • Jo flere elementer det er i listen, jo mer likt blir resultatet med det man får fra kommandoen Standardavvik. Grunnen til dette er at det eneste som skiller de to statistiske størrelsene er at utvalgsstandardavviket har N - 1 i nevneren, mens standardavviket har N, der N er antall elementer i listen.
  • Se også kommandoene UtvalgStandardavvikX, UtvalgStandardavvikY, Gjennomsnitt og VariansUtvalg.

CAS-delen

UtvalgStandardavvik[ <Liste med tall> ]
Finner utvalgsstandardavviket (også kalt det empiriske standardavviket) til den gitte listen med tall. Kommandoen gir det eksakte svaret, dersom listen inneholder udefinerte variabler blir det returnert en formel for svaret.
Eksempel:
  • UtvalgStandardavvik[{1, 2, 3, 4, 5}] gir \frac{\sqrt{5} }{\sqrt{2} }.
  • UtvalgStandardavvik[{1, 2, a}] gir \frac{\sqrt{a²-3a+3}}{\sqrt{3}}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute