TrapesSum Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkTrapesSum[ <Funksjon f>, <Tall a>, <Tall b>, <Tall n> ]
Beregner summen av arealene til n trapes under funksjonen f i intervallet [a, b].
Merk: Denne kommandoen tegner også trapesene den beregner summen av.

Se også

Denne kommandoen vil være tilnærmet lik kommandoen integral når n går mot uendelig.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute