Comments:Максимум Алатка

Од GeoGebra Manual
Прејди на: содржини, барај

Кратко запознавање со алатката

Оваа алатка е достапна само во Табеларен приказ. Постојат два начина како да се користи:

  • Изберете ја одредишната клетка, а потоа изберете ја оваа алатка и после тоа изберете го опсегот на клетки. Максимумот на селектираните клетки ќе се појави во одредишната клетка.
  • Изберете го опсегот на клетки кој содржи повеќе од една клетка, а потоа изберете ја оваа алатка. Ако опсегот на клетките има повеќе редови, максимум од секоја колона ќе биде пресметан под секоја колона. Ако има само еден ред, максимум на редот ќе се појави десно од селекцијата. Ако го држите Shift кога кликнувате на иконата на оваа алатка, се пресметува максимум на секој ред од селектираната област.


© 2022 International GeoGebra Institute