Точки и Вектори

Од GeoGebra Manual
Прејди на: содржини, барај
Accessories dictionary.png
Оваа страница е дел од официјалниот прирачник за принтање и pdf. Од структурски причини обични корисници не можат да ја изменат оваа страница. Ако сте пронашле некои грешки ве молиме конаткирајте не.Оди до веризја која може да биде изменета од корисници


Точките и векторите може да се внесат преку Поле за внес во Декартови или поларни координати (види Броеви и Агли). Точките исто така може да бидат креирани со користење Tool New Point.gif Алатки за точка, Tool Vector from Point.gif Вектор од точка Алатка,Tool Vector between Two Points.gif Вектор меѓу две точки Алатка и на различни наредби.


Забелешка: Горниот случај означуваат точки, додека долниот случај се однесуваат на вектори. Оваа конвенција не е задолжителна.
Пример:
  • За да внесете точка P или вектор v во Декартови координати можете да го користите P = (1, 0) или v = (0, 5).
  • Со цел да го користите поларни координати внесете P = (1; 0°) или v = (5; 90°).
Забелешка: Вие треба да користите запирка за да се одделат поларните координати. Ако не напишете симбол за степен, Геогебра ќе третира како агол за влез во радијани.

Пресметки

Во Геогебра, можете исто така да направи пресметки со точки и вектори

Пример:
  • Можете да креирате средина М на две точки A и B со внесување M = (A + B) / 2 во полето за влес.

должина = квадратен корен(v * v)

  • Ако A = (a, b), тогаш A + 1 добивате(a + 1, b + 1). Ако A е Комплексен Број a+bί, тогаш A+1 добивате a + 1 + bί.

Векторски производ

За две точки или вектори (a, b) ⊗ (c, d) се враќа на Z-координатата на векторски производ (a, b, 0) ⊗ (c, d, 0) како единствен број. Слична синтакса важи за листи, но резултатот во тој случај е листа..

Пример:
  • {1, 2} ⊗ {4, 5} добивате {0, 0, -3}
  • {1, 2, 3} ⊗ {4, 5, 6} добивате {3, 6, -3}.
© 2021 International GeoGebra Institute