Пресек Наредба

Од GeoGebra Manual
Прејди на: содржини, барај
Accessories dictionary.png
Оваа страница е дел од официјалниот прирачник за принтање и pdf. Од структурски причини обични корисници не можат да ја изменат оваа страница. Ако сте пронашле некои грешки ве молиме конаткирајте не.Оди до веризја која може да биде изменета од корисници
Пресек[ <Објект>, <Објект> ]
Дава точки на пресек на двата објекти.
Пример:
  • Нека a: -3x + 7y = -10 е права со A = (1, -1) и B = (8, 2) и c: x^2 + 2y^2 = 8 елипса со фокуси C = (-2, 0) и D = (2, 0). Пресек[a, c] ги дава пресечните точки E = (-1.02, -1,87) и F = (2.81, -0.22) на правата и елипсата.
  • Пресек[y = x + 3, Крива[t, 2t, t, 0, 10]] дава A(3,6).
Пресек[ <Објект>, <Објект>, <Број на пресечна точка> ]
Ја дава n-ти пресечните точки на двата објекти.
Пример:
Нека a(x) = x^3 + x^2 - x е функција и b: -3x + 5y = 4 нека е права со A = (-3, -1) и B = (2, 2). Пресек[a, b, 2] ја дава пресечната точка C = (-0.43, 0.54) на функцијата со правата.
Пресек[ <Објект>, <Објект>, <Почетна точка> ]
Дава пресечна точка на двата објекти користејќи (нумерички) итеративен метод со почетна точка.
Пример:
Нека a(x) = x^3 + x^2 - x е функција, b: -3x + 5y = 4 нека е права со A = (-3, -1) и B = (2, 2) и C = (0, 0.8) нека е почетна точка. Пресек[a, b, C] ја дава пресечната точка D = (-0.43, 0.54).
Пресек[ <Функција>, <Функција>, <Почетна x-вредност>, <Крајна x-вредност> ]
Дава пресечни точки нумерички за двете функциии во дадениот интервал.
Пример:
Нека f(x) = x^3 + x^2 - x и g(x) = 4 / 5 + 3 / 5 x се две Функции. Пресек[ f, g, -1, 2 ] ги дава пресечните точки A = (-0.43, 0.54) и B = (1.1, 1.46) на двете функции во интервалот [-1,2].
Пресек[ <Крива 1>, <Крива 2>, <Параметар 1>, <Параметар 2> ]
Дава пресечна точка користејќи итеративна метод почнувајќи во дадените параметри.
Пример:
Нека a = Крива[cos(t), sin(t), t, 0, π] и b = Крива[cos(t) + 1, sin(t), t, 0, π].
Пресек[a, b, 0, 2] ја дава пресечната точка A = (0.5, 0.87).

CAS Синтакса

Пресек[ <Функција>, <Функција> ]
Дава точки на пресек на двата објекти.
Пример:
Нека f(x):= x^3 + x^2 - x и g(x):= x се две Функции.. Пресек[ f(x), g(x) ] ги дава пресечните точки {(1, 1), (0, 0), (-2, -2)} на двете функции.
Забелешка: Види и Tool Intersect Two Objects.gif Пресек на два објекти алактка.


© 2021 International GeoGebra Institute