Максимум Алатка

Од GeoGebra Manual
Прејди на: содржини, барај
  • Изберете ќелија каде што ќе се испрати, а потоа изберете ја оваа алатка потоа изберете број на ќелијата. Максимум избрани ќелии ќе се појават во испратените ќелии.
  • Изберете опсег на ќелии кој ќе содржи повеќе од една ќелија, а потоа изберете ја оваа алатка. Ако во ќелијата има повеќе редови, максимум на секоја колона ќе бидат вметнати во оваа колона. Ако има само еден ред, максимум на ред ќе бидат вметнати во правото на избор. Ако имате Shift кога кликнувате на иконата на оваа алатка, максимално на секој ред во избраната област се пресметува.

Comments

Кратко запознавање со алатката

Оваа алатка е достапна само во Табеларен приказ. Постојат два начина како да се користи:

  • Изберете ја одредишната клетка, а потоа изберете ја оваа алатка и после тоа изберете го опсегот на клетки. Максимумот на селектираните клетки ќе се појави во одредишната клетка.
  • Изберете го опсегот на клетки кој содржи повеќе од една клетка, а потоа изберете ја оваа алатка. Ако опсегот на клетките има повеќе редови, максимум од секоја колона ќе биде пресметан под секоја колона. Ако има само еден ред, максимум на редот ќе се појави десно од селекцијата. Ако го држите Shift кога кликнувате на иконата на оваа алатка, се пресметува максимум на секој ред од селектираната област.


© 2021 International GeoGebra Institute