БиномнаРаспределба Наредба

Од GeoGebra Manual
Прејди на: содржини, барај
Accessories dictionary.png
Оваа страница е дел од официјалниот прирачник за принтање и pdf. Од структурски причини обични корисници не можат да ја изменат оваа страница. Ако сте пронашле некои грешки ве молиме конаткирајте не.Оди до веризја која може да биде изменета од корисници
БиномнаРаспределба[ <Број на обиди>, <Веројатност на Поволни настани> ]
Го враќа графикот на биномната распрелба БиномнаРаспределба.
Параметри:
Број на испитувања: Го определува бројот на независни Бернулиеви испитувања
Веројатноста за успех: Се определува веројатноста за успех во еден пробен
БиномнаРаспределба[ <Број на обиди>, <Веројатност на Поволни настани>, <Булова Константа> ]
Го враќа графикот на биномна распределба кога Кумулативни = неточни.
Го враќа графикот на кумулативна биномна распределба кога Кумулативни = точно.
Првите два параметри се еднакви со претходниот пример за Биномна распределба.
БиномнаРаспределба[ <Број на обиди>, <Веројатност на Поволни настани>, <Вредност на променлива>, <Булова Константа> ]
Нека X биде биномна случајна променлива.
Го враќа P( X = v) кога Кумулативни = неточни.
Го враќа P( X ≤ v) кога Кумулативни = точно.
Првите два параметри се еднакви со претходниот пример за Биномна распределба.

CAS Специфицна синтакса

Во CAS View е дозволена само една синтакса:

БиномнаРаспределба[ <Број на обиди>, <Веројатност на Поволни настани>, <Вредност на променлива>, <Булова Константа> ]
Нека X биде биномна случајна променлива.
Го враќа P( X = v) кога Кумулативни = неточни.
Го враќа P( X ≤ v) кога Кумулативни = точно.
Пример: Да се претпостави пренесување на три пакети на податоци на една дефектна линија. Шансата на произволен пакет пренесен преку оваа линија ќе биде корумпиран е \frac{1}{10}, па од тука можност за пренесување на еден пакет е \frac{9}{10} .
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 0, false] дава \frac{1}{1000} , веројатноста за ниту еден од трите пакети се пренесува успешно,
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 1, false] дава \frac{27}{1000}, веројатноста за ниту еден од трите пакети се пренесува успешно,
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 2, false] дава \frac{243}{1000}, веројатноста за ниту еден од трите пакети се пренесува успешно,
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 3, false] дава \frac{729}{1000}, веројатноста за ниту еден од трите пакети се пренесува успешно,
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 0, true] дава \frac{1}{1000}, веројатноста за ниту еден од трите пакети се пренесува успешно,
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 1, true] дава \frac{7}{250}, веројатноста за ниту еден од трите пакети се пренесува успешно,
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 2, true] дава \frac{271}{1000}, веројатноста за најмногу две од три пакети се пренесува успешно,
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 3, true] дава 1, веројатноста за ниту еден од трите пакети се пренесува успешно,
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 4, false] дава 0, веројатноста за точно четири на три пакети се пренесува успешно,
  • БиномнаРаспределба[3, 0.9, 4, true] дава 1, веројатноста за најмногу четири од три пакети се пренесува успешно.
© 2021 International GeoGebra Institute