Zvuk naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Zvuk[ <nota>, <trajanje>, <instrument> ]
Svira MIDI notu
Nota je vrijednost između 0 i 127 koja predstavlja glazbenu notu iz tablice ispod. Ako je nota = 60 to predstavlja srednji C.
trajanje prestavlja vrijeme trajanja note u sekundama.
instrument je cijeli broj koji predstavlja sintetizirani instrument koji izvodi notu. Pogledaj tehničke specifikacije za moguće instrumente.
Podržana je većina instrumenata, ali postoje neke razlike u računalnim platformama.
MIDI Notes
Octave C C# D D# E F F# G G# A A# B
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
3 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
4 48 49 50 51 51 53 54 55 56 57 58 59
5 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
6 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
7 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
8 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
9 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
10 120 121 122 123 124 125 126 127


Zvuk[ <niz nota>, <instrument> ]
Izvodi niz MIDI nota i naredbi koristeći glazbene oznake JFugue
"niz nota" su tekstualne oznake koje koristi JFugue kao znak naredbe.
"instrument" je MIDI instrument koji izvodi note.
Osnovne naredbe su prikazana ispod. Potpuni skup naredbi je opisan u
The Complete Guide to JFugue (English).


Osnovne JFugue naredbe
Znak Naredba
A-G Izvodi glazbenu notu danu slovom u 5. oktavi
Za snižene i povišene tonove dodajte b ili #
Za promjenu oktave dodajte broj oktave npr. A4
Trajanje note je četvrtinka, ako nije drugačije naglašeno.
[number] Izvodi MIDI notu danu brojem (0-127)
+ Spaja note u harmoniju npr. C+E+G
R Pauza
w, h, q, i, s dodano na kraj note ili pauze; određuje trajanje note
w = cijela nota (whole note)
h = polovinka (half note)
q = četvrtinka (quarter note)
i = osminka (eighth note)
s = šesnaestinka (sixteenth note)
/n Dodano noti ili pauzi; određuje trajanje do n ( decimalni broj)
/1 = cijela nota (whole note)
/.5 = polovinka (half note)
/.25 = četvrtinka (quarter note)
/2 = dvije mjere
I[number] Određuje instrument
V V prateći broj od 0 do 15 određuje MIDI kanal. "V9" postavlja MIDI kanal s udaraljkama.
Space Izvodi prethodnu notu, kombinaciju nota ili pauzu.


Primjer: Zvuk["C+E+G Rw Ai Bi Ci A4i B4i C4i ", 0]
Izvodi akord CEG u trajanju četvrtinke; izvodi osminke A, B, C; te ih izvodi opet oktavu niže.
Koristi se piano instrument
Primjer: PlaySound["I[56] C5q D5q I[71] G5q F5q", 0]
Izvodi note sa različitim instrumentima. (Truba) Trumpet = 56 i (klarinet) Clarinet = 71
Primjer: PlaySound["V0 A3q B3q C3q B3q V1 A2h C2h", 0]
Izvodi note u harmoniji s različitim glasovima.
Zvuk[ <datoteka> ]
Izvodi MIDI datoteku (*.mid) ili tekstualni dokument (*.txt) koji sadrži JFigure oznake.
"dateoteka" je oznaka puta do datoteke npr. Zvuk["path/to/myFile.mid"]
Zvuk[ <funkcija>, <najmanja vrijednost>, <najveća vrijednost> ]
Izvodi zvuk generiran funkcijom, zadanom u rasponu [-1,1]. Jedinice vemena su sekunde i zvuk se izvodi od najmanje vrijednosti do najveće vrijednosti. Zvuk nastaje 8-bitnim uzorcima uzetim brzinom od 8000 uzoraka u sekundi.
Primjer: Zvuk[sin(440 2Pi x), 0, 1]
Izvodi čisti sinusni ton na 440 Hz (glazbena nota A) u trajanju od jedne sekunde.
Zvuk[ <funkcija>, <najmanja vrijednost>, <najveća vrijednost>, <frekvencija uzorka>, <dubina uzorka> ]
Izvodi zvuk generiran funkcijom, zadanom u rasponu [-1,1]. Jedinice vemena su sekunde i zvuk se izvodi od najmanje vrijednosti do najveće vrijednosti. Metoda sempliranja je odeđena "frekvencijom uzorka" i "dubinom uzorka".
"Frekvencija uzorka" je broj vrijednosti uzorka uzet svake sekunde. Dopuštene vrijednosti su 8000, 11025, 16000, 22050, or 44100
"Dubina uzorka" je podatak o semlovima u bitovima. Dopuštene vrijednosti su 8 i 16.
Zvuk[ <sviraj – logička vrijednost> ]
Pauza ili nastavi svirati.
Zvuk[true] = sviraj, Zvuk[false] = pauza.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute