Zip naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Zip[ <izraz>, <varijabla1>, <lista1>, <varijabla2>, <lista2>, ... ]
Kreira listu objekata dobivenih zamjenom varijabli u izrazu elementima iz odgovarajućih listi. Duljina dobivene liste je minimum duljina svih ulaznih listi.
Primjer: Neka su P, Q, R, S, T neke točke. Zip[Polovište[A,B],A,{P,Q},B,{R,S}] daje listu koja sadrži polovišta dužina PR i QS.
Primjer: Neka je lista1={x^2, x^3, x^6} lista polinoma. Zip[Stupanj[a], a, lista1] daje listu {2, 3, 6}.
Napomena: U svim listama elementi moraju biti jednakog tipa.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute