Umetanje slike alat

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.

Ovaj alat omogućava umetanje slika u konstrukciju.

Prvo odredite smještaj slike na jedan od dva slijedeća načina:

 • Klikom na grafički prikaz odredili ste položaj lijevog donjeg ugla slike.
 • Klikom na točku odredili ste točku za koju se vezuje lijevi donji ugao slike.

Nakon toga pokaže se dijaloški okvir za otvaranje datoteka u kojem odabirete željenu sliku.

Napomena: Nakon što ste odabrali alat Tool Insert Image.gif Umetanje slike , možete koristiti tipkovničku kraticu Alt-klik kako biste direktno zalijepili sliku iz međuspremnika u Grafički prikaz.
Napomena: Datoteke s prozirnim [GIF] i [PNG] slikama su podržane, ali za PNG ekstenziju prvo ćete ih morati urediti tako da imaju alfa kanal (na primjer koristeći [IrfanView], spremiti koristeći PNGOUT plugin i izabirući RGB+Alpha)

Svojstva slika

Položaj slike može biti apsolutan na zaslonu ili relativan u koordinatnom sustavu što odredite u kartici 'Položaj' dijaloškog okvira Svojstva slike.

Možete odabrati tri točke na uglovima slike u kartici ‘Položaj’ dijaloškog okvira Svojstva. To vam daje i mogućnost smanjenja ili povećanje, zakretanja i ukošenja slike. (također pogledajte naredbu Ugao).

 • 1. ugao: položaj lijevog donjeg ugla slike
 • 2. ugao: položaj desnog donjeg ugla slike
Napomena: njega se može podesiti jedino ako je prethodno određen 1. ugao. 2. ugao kontrolira širinu slike.
 • 4. ugao: položaj gornjeg lijevog ugla slike
Napomena: njega se može podesiti jedino ako je prethodno određen 1. ugao. Kontrolira visinu slike.
Primjer: Nacrtajte tri točke A, B i C i istražite učinak pridruživanja tih točaka uglovima slike.
 • Postavite točku A za prvi i B za drugi ugao vaše slike. Povlačenjem točaka A i B alatom Tool Move.gif Pomicanje vrlo lako ćete otkriti učinak.
 • Podesite sada točku A kao prvu i C kao četvrtu i ispitajte učinak na sliku povlačeći A i C.
 • I na kraju postavite sve tri točke za uglove slike, pa uočite kako povlačenje točaka utječe na sliku.
Primjer: Vidjeli ste kako utjecati na položaj i veličinu slike. Ako želite priključiti sliku točki A i odrediti njezinu širinu na 3 i visinu na 4 jedinične dužine, napravite sljedeće::
 • 1. ugao: A
 • 2. ugao: A + (3, 0)
 • 4. ugao: A + (0, 4)
Napomena: Kada budete povlačili točku A alatom Tool Move.gif Pomicanje, slika neće mijenjati veličinu.

Na kartici 'Osnovno' dijaloškog okvira Svojstva možete postaviti sliku da bude pozadinska. Tada slika leži iza koordinatnih osi i ne može se odabrati pomoću miša.

Napomena: Za promjenu svojstava pozadinske slike potrebno je otvoriti Dijaloški okvir Svojstva odabirom podizbornika Menu Properties.png Svojstva… izbornika Uređivanje.

Slika se može učiniti prozirnom tako da se vide koordinatne osi ili slika koja leži iza nje. Prozirnost slike možete podesiti određujući vrijednost Neprozirnost između 0% i 100% u kartici 'Boja' dijaloškog okvira Svojstva.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute