TekstFormulom naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
TekstFormulom[ <objekt> ]
Prikazuje formulu objekta kao LaTeX tekst.
Napomena: Zadano je da se varijable zamjenjuju vrijednostima.
Primjer: Ako je a = 2 i f(x) = a x2, tada TekstFormulom[f] daje 2 x 2 (kao LaTeX tekst).
TekstFormulom[ <objekt>, <zamjena varijabli - logička vrijednost> ]
Prikazuje formulu objekta kao LaTeX tekst. Zamjena varijabli - logička vrijednost određuje hoće li se vrijednost varijable u formuli objekta zamijeniti iznosom (true) ili će u tekstu biti prikazan naziv varijable (false).
Primjer: Ako je a = 2 i f(x) = a x2, tada
  • TekstFormulom[f, true] daje 2 x2 (kao LaTeX tekst)
  • TekstFormulom[f, false] daje a x2 (kao LaTeX tekst).
TekstFormulom[ <objekt>, <zamjena varijabli - logička vrijednost>, <pokaži naziv – logička vrijednost> ]
Prikazuje formulu objekta kao LaTeX tekst. Zamjena varijabli - logička vrijednost određuje hoće li se vrijednost varijable u formuli objekta zamijeniti iznosom (true) ili će u tekstu biti prikazan naziv varijable (false). Pokaži naziv – logička vrijednost određuje hoće li se naziv objekta prikazati u tekstu (true) ili neće (false).
Primjer: Ako je a = 2 i f(x) = a x2, tada
  • TekstFormulom[f, true, true] daje f(x)=2 x2 (kao LaTeX tekst)
  • TekstFormulom[f, false, false] daje a x2 (kao LaTeX tekst)
  • TekstFormulom[f, true,false] daje 2 x2 (kao LaTeX tekst)
  • TekstFormulom[f, false, true] daje f(x) = a x2 (kao LaTeX tekst).

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute