SigmaXX naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
SigmaXX[ <lista točaka> ]
Izračunava zbroj kvadrata zadanih x-koordinata zadanih točaka.
SigmaXX[ <lista brojeva> ]
Izračunava zbroj kvadrata zadanih brojeva.
Primjer: Kako biste izračunali varijancu liste možete koristiti izraz SigmaXX[lista]/Duljina[lista] - AritmetičkaSredina[lista]^2.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute