RiješiODJ naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
RiješiODJ[ <f'(x,y)>, <početni x>, <početni y>, <krajnji x>, <korak> ]
Rješava običnu diferencijalnu jednadžbu prvog stupnja (ODJ) \frac{dy}{dx}=f'(x,y) numeričkim putem uz zadanu početnu točku te završetak & korak za x.
Na primjer za rješenje ODJ \frac{dy}{dx}=-xy koristeći A za početnu točku, ukucajte RiješiODJ[-x*y, x(A), y(A), 5, 0.1].
Napomena: Duljina[ <lokus> ] omogućit će pronalaženje koliko je točaka u izračunatom lokusu i Početni[ <lokus>, <broj> ] omogućit će izdvajanje točaka u listu, na primjer Početni[lokus1,Duljina[lokus1]].
RiješiODJ[ <y'>, <x'>, <početni x>, <početni y>, <krajnji t>, <korak> ]
Rješava običnu diferencijalnu jednadžbu prvog stupnja \frac{dy}{dx}=\frac{f(x,y)}{g(x,y)} za zadanu početnu točku, najveću vrijednost internog parametra t te zadani korak za t. Ova verzija naredbe može raditi kada prva zakaže npr. kada krivulja koja predstavlja rješenje ima točke iste apscise.
Na primjer za rješenje ODJ \frac{dy}{dx}=- \frac{x}{y} koristeći A za početnu točku, ukucajte RiješiODJ[-x, y, x(A), y(A), 5, 0.1].
RiješiODJ[ [ <b(x)>, <c(x)>, <f(x)>, <početni x>, <početni y>, <početni y'>, <krajnji x>, <korak> ]
Rješava ODJ drugog stupnja y''+b(x)y'+c(x)y=f(x) .
Napomena: Uvijek daje rezultat kao lokus. Logaritmi rješavanja se trenutno baziraju na Runge-Kutta numeričkim metodama.

CAS prikaz

RiješiODJ[ <jednadžba> ]
Pokušava naći točno rješenje ODJ prvog stupnja \frac{dy}{dx}(x)=f(x, y(x)).
Primjer:
RiješiODJ[y / x] daje y = c1 x.
RiješiODJ[ <jednadžba>, <zavisna varijabla>, <nezavisna varijabla> ]
Pokušava naći točno rješenje ODJ prvog stupnja \frac{dv}{dw}(w)=f(w, v(w)).
Primjer:
RiješiODJ[y / x, y, x] daje y = c1 x.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute