RaščlaniNaFunkciju naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
RaščlaniNaFunkciju[ <funkcija>, <niz znakova> ]
Raščlanjuje niz znakova i sprema rezultat kao funkciju f. Funkcija f mora biti definirana kao nezavisna prije upotrebe ove naredbe.
Primjer: Neka je "f" definirana kao f(x)=x^2. Nakon unosa naredbe RaščlaniNaFunkciju[f, "x^3"] dobit ćete funkciju $f(x)=x³$.
Primjer: Neka je "f" definirana kao f(x)=x^2, a funkcija "g" kao g(x)=sin(x). Nakon unosa naredbe RaščlaniNaFunkciju[f, "f(g(x))"] dobit ćete funkciju $f(x)=sin^2(x)$.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute