PovećajPrikaz naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
PovećajPrikaz[ <faktor> ]
Povećava (zumira) grafički prikaz za zadani fakrot u odnosu na vežeći, središte ekrana se koristi kao središte zumiranja.
Primjer: PovećajPrikaz[1] neće načiniti ništa, PovećajPrikaz[2] povećava (zumira) prikaz dvostruko, PovećajPrikaz[0.5]je ekvivalentno naredbi SmanjiPrikaz[2], tj. dvostruko smanjuje prikaz.
PovećajPrikaz[ <faktor>, <središte> ]
Povećava (zumira) grafički prikaz za zadani fakrot u odnosu na vežeći, drugi parametar specificira središte zumiranja.
PovećajPrikaz[ <min x>, <min y>, <max x>, <max y> ]
Povećava (zumira) grafički prikaz do pravokutnika zadanog vrhovima (min-x, min-y), (max-x, max y). Ako je bilo koji od ovih parametara zavisan ili je oznaka postavljena, granice prikaza će biti dinamične (npr. ako je a klizač, PovećajPrikaz[-a,-a,a,a] određuje da će povećanje zavisiti o promjeni a). Ako želite to izbjeći, koristite naredbu KopirajNezavisniObjekt.
Napomena: Ako je prikazano više grafičkih prikaza, naredba će se odnositi na onaj koji je aktivan.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute