Lokus naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Lokus[ <točka Q koja određuje crtu lokusa>, <točka P> ]
Daje krivulju koju crta točka Q zavisna od točke P.
Napomena: Točka P je točka koja pripada nekom objektu (pravcu, dužini, kružnici,...)
Lokus[ <točka koja određuje crtu lokusa>, <klizač> ]
Konstruira krivulju koju crta točka Q, koja je zavisna o vrijednostima pridruženima klizaču t.

Lokusi su objekti posebnog tipa, i pojavljuju se kao pomoćni objekti. Osim ovih naredbi, lokusi mogu biti i rezultati nekih naredbi Diskretne matematike i RiješiODJ. Lokusi su putanje i mogu se koristiti unutar naredbi koje se odnose na putanje kao što su Točka. Njihova svojstva ovise o tome kako su dobiveni, pogledajte npr. naredbu Opseg ili Početni.

Napomena: Pogledajte još i alat Tool Locus.gif Lokus.
Upozorenje Upozorenje: Lokus će biti nedefiniran kada je zavisna točka rezultat naredbe Točka od dva argumenta, ili naredbe ParametarPutanje.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute