LogaritamskaNormalnaRazdioba naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
LogaritamskaNormalnaRazdioba[ <očekivanje μ>, <standardna devijacija σ>, x ]
Izradit će funkciju gustoće vjerojatnosti (fgv) of logaritamske normalne razdiobe zadane parametrima μ, σ.
LogaritamskaNormalnaRazdioba[ <očekivanje μ>, <standardna devijacija σ>, x, <kumulacija - logička vrijednost> ]
Ako je kumulacija - logička vrijednost = true, izradit će kumulativnu funkciju distribucije za logaritamsku normalnu razdiobu, inače će izraditi fgv za logaritamsku normalnu razdiobu.
LogaritamskaNormalnaRazdioba[ <očekivanje μ>, <standardna devijacija σ>, <vrijednost varijable v> ]
Izračunat će vrijednost kumulativne funkcije distribucije logaritamske normalne razdiobe za zadani v, t.j. vjerojatnost P(X≤v) gdje je X slučajna varijabla logaritamske normalne razdibe zadane parametrima μ, σ.
Napomena: Daje vjerojatnost za zadanu vrijednost x-koordinate (ili površinu ispod krivulje logaritamske normalne razdiobe lijevo od zadane x-koordinate).

CAS prikaz

CAS prikaz podržava samo ovu sintaksu:

LogaritamskaNormalnaRazdioba[ <očekivanje μ>, <standardna devijacija σ>, <vrijednost varijable v> ]
Izračunat će vrijednost kumulativne funkcije distribucije logaritamske normalne razdiobe za zadani v, t.j. vjerojatnost P(X≤v) gdje je X slučajna varijabla logaritamske normalne razdibe zadane parametrima μ, σ.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute