JediničnaMatrica naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
JediničnaMatrica[ <broj n> ]
Izradit će jediničnu matricu zadanog reda (n\times n).
Primjer: JediničnaMatrica[3] daje matricu \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.
Napomena: Ako je A kvadratna matrica reda n, A^0 izradit će jednaku matricu kao i JediničnaMatrica[n].
Ova naredba nije dinamična tj. JediničnaMatrica[a] neće se mijenjati kada se a mijenja.


CAS prikaz

JediničnaMatrica[ <broj n> ]
Izradit će jediničnu matricu zadanog reda (n\times n).

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute