Faktoriziraj naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Faktoriziraj[ <polinom> ]
Faktorizira polinom.
Primjer:
Faktoriziraj[x^2 + x - 6] daje f(x) = (x - 2) (x + 3).

CAS prikaz

Faktoriziraj[ <polinom> ]
Faktorizira polinom.
Primjer:
Faktoriziraj[x^2 - y^2] daje (x + y) (x - y).
Faktoriziraj[ <izraz>, <varijabla> ]
Factorizira zadani izraz u odnosu na zadanu varijablu.
Primjer:
  • Faktoriziraj[x^2 - y^2, x] daje (x + y) (x - y), faktorizaciju od x2 - y2 u odnosu na x,
  • Faktoriziraj[x^2 - y^2, y] daje (-x - y) (-x + y), faktorizaciju od x2 - y2 u odnosu na y.
Napomena:

Pogledajte još i CFaktor naredba.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute