ErlangovaRazdioba naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
ErlangovaRazdioba[ <oblik k>, <stupanj λ>, x ]
Kreira funkciju gustoće vjerojatnosti (fgv) za Erlangovu razdiobu s parametrima k, λ.
ErlangovaRazdioba[ <oblik k>, <stupnj λ>, x, <kumulacija - logička vrijednost> ]
Ako je kumulacija - logička vrijednost jednaka true, izradit će kumulativnu funkciju distribucije za Erlangovu razdiobu, u suprotnom će izraditi fgv za Erlangovu razdiobu.
ErlangovaRazdioba[ <oblik k >, <stupanj λ>, <vrijednost varijable v> ]
Izračunava vrijednost kumulativne funkcije distribucije Erlangove razdiobe za vrijednost varijable v, t.j. vjerojatnost P(X≤v) gdje je X Erlangova slučajna varijabla za razdiobu s parametrima k, λ.
Napomena: Daje vjerojatnost za zadanu vrijednost x-koordinate (ili površinu ispod krivulje Erlangove razdiobe lijevo od zadane x-koordinate).

CAS prikaz

CAS prikaz podržava samo sljedeću sintaksu:

ErlangovaRazdioba[ <oblik k>, <stupanj λ>, <vrijednost varijable v>]
Izračunava vrijednost kumulativne funkcije distribucije Erlangove razdiobe za vrijednost varijable v, t.j. vjerojatnost P(X≤v) gdje je X Erlangova slučajna varijabla za razdiobu s parametrima k, λ.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute