EksponencijalnaRazdioba naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
EksponencijalnaRazdioba[ <lambda>, x ]
Izradit će fukciju gustoće vjerojatnosti (fgv) za eksponencijalnu razdiobu s parametrom učestalosti λ.
EksponencijalnaRazdioba[ <lambda>, x, <kumulacija - logička vrijednost> ]
Ako je kumulacija - logička vrijednost jednaka true, izradit će kumulativnu funkciju distribucije (kfr) za eksponencijalnu razdiobu, u protivnom će izraditi fgv za eksponencijalnu razdiobu.
EksponencijalnaRazdioba[ <lambda>, <vrijednost varijable v> ]
Izračunava vrijednost kumulativne funkcije distribucije eksponencijalne razdiobe za zadanu vrijednost varijable v, t.j. vjerojatnost P(X≤v) gdje je X eksponencijalna slučajna varijabla s parametrom učestalosti λ.
Napomena: Daje vjerojatnost za danu vrijednost x-koordinate (ili površinu ispod krivulje eksponencijalne razdiobe lijevo od zadane x-koordinate).

CAS prikaz

EksponencijalnaRazdioba[ <lambda>, <vrijednost varijable v> ]
Izračunava vrijednost kumulativne funkcije distribucije eksponencijalne razdiobe za zadanu vrijednost varijable v, t.j. vjerojatnost P(X≤v) gdje je X eksponencijalna slučajna varijabla s parametrom učestalosti λ.
Primjer:
EksponencijalnaRazdioba[2, 1] daje \frac{e^{2}-1}{e^{2} } , što približno iznosi 0.86.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute