Dvovarijabilna regresijska analiza alat

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Označite dva stupca tablice koji sadrže uparene brojčane podatke, a zatim kliknite na ovaj alat kako biste otvorili dijaloški okvir koji će napraviti dijagram i izračunati dvovarijabilnu statistiku za podatke. Dijaloški okvir sastoji se od četiri table: statistička tabla, tabla podataka i dvije grafičke table. Kada se dijaloški okvir otvori prvi puta, tabla podataka i druga grafička tabla se ne vide. Treba koristiti izbornik Postavke kako biste ih prikazali.
Dijaloški okvir se otvara sa raspršenim grafikonom. U padajućem izborniku ispod grafa možete označiti različite modele prilagodbe za dane podatke. Kada ste izabrali model, prikazat će se odgovarajući graf, a ispod njega jednadžba grafa.
Postavke
Povlači i ispusti
Kada je miš pozicioniran pri vrhu grafa kursor se mjenja u oblik ruke. Tada možete povlačiti graf u Grafički prikaz 1 ili 2 kako biste načinili novi graf ili pak možete povlačiti crtež grafa u drugi program koji će preuzeti crtež.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute