Dijaloški okvir Redefiniranje

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.

Redefiniranje objekata je vrlo moćan alat za promjenu konstrukcije. Imajte na umu da time može biti promijenjen redoslijed koraka konstrukcije u Opisu konstrukcije.

Napomena: Objekti koje redefinirate mogu zavisiti jedino o objektioma definiranima ranije -- možda ćete morati izmijeniti redoslijed elemenata u Opisu konstrukcije.

U GeoGebri, svaki objekt može biti redefiniran na različite načine:

  • Odaberite alat Tool Move.gif Pomicanje i dvaput kliknite na neki objekt u algebarskom prikazu.
    • Za nezavisne objekte otvorit će se polje za uređivanje koje vam omogućava izravan unos nove algebarske vrijednosti. Pritisnite tipku Enter za prihvat promjene.
    • Za zavisne objekte otvorit će se dijaloški okvir Redefiniranje koji vam dozvoljava redefiniranje objekta.
  • Odaberite alat Tool Move.gif Pomicanje i dvaput kliknite na neki objekt u grafičkom prikazu. Tada će se otvoriti dijaloški okvir Redefiniranje kroz koji ćete izmijeniti objekt.
    • Objekt možete izmijeniti i unosom njegovog naziva i nove definicije u traku za unos.
    • Otvorite dijaloški okvir Svojstva i promijenite neki objekt kroz polje za definiciju na kartici Osnovno.
Napomena: Nepomični objekti se ne mogu redefinirati. Ukoliko ih ipak želite redefinirati najprije ih morate učiniti pomičnima kroz dijaloški okvir Svojstva.

Primjeri

Primjer: Kako biste smjestili nezavisnu točku A na neki postojeći pravac h, potrebno je dvostrukim klikom na točku A otvoriti dijaloški okvir Redefiniranje za točku A i tada upisati Točka(h) u polje za tekst pa kliknuti na gumb U redu. Kako biste pomaknuli točku s pravca i učinili ju ponovo nezavisnom potrebno je redefinirati ju s nekim slobodnim koordinatama, na primjer (1, 2).
Primjer: Drugi primjer je prevođenje pravca h kroz dvije točke A i B u dužinu. Otvorite dijaloški okvir Redefiniranje za pravac h i upišite naredbu Dužina(A, B) u otvoreno tekstualno polje.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute