Comments:LaTeX

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


U GeoGebri možete pisati formule. Kako biste to napravili, uključite kontrolni okvir "LaTeX formula" u dijaloškom okviru Tool Insert Text.gifalata Umetanje teksta i unesite formulu u LaTeX sintaksi.

Napomena: Kako biste izradili tekst koji sadrži LaTeX formulu, kao i statički tekst, možete unijeti statički tekst, a potom LaTeX formulu unijeti između znakova dolara ($).
Primjer: Duljina dijagonale je $\sqrt{ 2 }$.
Napomena: Možete jednostavno dobiti LaTeX tekst koji sadrži vrijednost nekog objekta koji postoji u algebarskom prikazu tako što ćete ga odvući na željenu lokaciju u grafičkom prikazu (lijevi klik + povlačenje, pa onda pustiti lijevu tipku miša na željenoj lokaciji).

Iz padajućeg izbornika LaTeX formula koji se nalazi u dijaloškom okviru Umetanje teksta možete odabrati sintaksu formule ili simbola koji vam je potreban. Ova akcija umeće LaTeX kod u tekstualno polje i pozicionira kursor između vitičastih zagrada. Iz padajućeg izbornika Simboli unutar istog dijaloškog okvira možete odabrati matematičke simbole, grčka slova i operatore. Ukoliko želite izraditi dinamičan tekst unutar formule, odaberite odgovarajući objekt uz padajućeg izbornika Objekti.

Neke značajne i najčešće LaTeX naredbe nalaze se u sljedećoj tablici. Molimo pogledajte bilo koju dokumentaciju za LaTeX za daljnje informacije.

LaTeX unos Rezultat
a \cdot b a \cdot b
\frac{a}{b} \frac{a}{b}
\sqrt{x} \sqrt{x}
\sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x}
\vec{v} \vec{v}
\overline{AB} \overline{AB}
x^{2} x^{2}
a_{1} a_{1}
\sin\alpha + \cos\beta \sin\alpha + \cos\beta
\int_{a}^{b} x dx \int_{a}^{b} x dx
\sum_{i=1}^{n} i^2 \sum_{i=1}^{n} i^2

Također pogledajte

bs:LaTeX ca:LaTeX cs:LaTeX da:LaTeX de:LaTeX en:LaTeX es:LaTeX et:LaTeX fa:لاتکس fr:LaTeX is:LaTeX it:LaTeX kk:LaTeX ko:LaTeX lt:LaTeX mk:LaTeX pl:LaTeX sk:LaTeX sl:LaTeX tr:LaTeX zh:LaTeX

© 2021 International GeoGebra Institute