Comments:Kompatibilnost

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži

GeoGebra je kompatibilna sa prethodnim verzijama te se sve datoteke izrađene u nekoj od starijih verzija mogu bez problema otvoriti u GeoGebra 4.0. Međutim, postoji nekoliko stvari koje se drugačije ponašaju u inačici 3.2 i inačici 4.0:

  • lista uglova, cijelih brojeva, stupčasti dijagram su sada vidljivi
  • liste {Dužina[A, B], Dužina[B, C]} mogu se pomicati
  • kružnica danog polumjera (npr. Kružnica[(1,1),2]) može se pomicati
  • Udaljenost[ <točka>, <dužina> ] daje udaljenost točke od dužine
  • Kut[A, B, C] sada mijenja veličinu oznake ako je točka B preblizu točkama A ili C
  • Integral[funkcija f, funkcija g, a, b] promijenjena je u IntegralIzmeđu[funkcija f, funkcija g, a, b].
  • objekti koji su nastali translacijom slobodnog vektora sada se mogu pomicati, npr. Translacija[A, Vektor[(1,1)]]

LaTeX problemi

Prikazivanje LaTeX sada je ljepše, ali neke greške u sintaksi koje su se ignorirale u inačici 3.2 izazvat će neprikazivanje teksta u inačici 4.0

  • Svaki \left\{ mora imati odgovarajući \right..
  • Okruženje "array" mora imati specificikaciju stupaca (premda može biti prazno!). Molimo koristite $ \begin{array}{} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ za lijevo poravnate stupce ili $ \begin{array}{rr} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ za desno poravnate stupce. Stara sintaksa $ \begin{array} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ više ne radi.

bs:Kompatibilnost ca:Compatibilitat cs:Kompatibilita da:Kompabilitet de:Kompatibilität en:Compatibility es:Compatibilidad et:Ühilduvus fa:قابلیت fr:Compatibilité is:Samhæfni it:Compatibilità kk:Үйлесімділік ko:호환성 lt:Suderinamumas mk:Компатибилност pl:Zgodność sk:Kompatibilita sl:Usklajenost tr:Uyumluluk zh:相容性

© 2021 International GeoGebra Institute