TocaSon (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Nota>, <Duración>, <Instrumento> ]
[ <Secuencia de notas>, <Instrumento> ]
[ <Ficheiro> ]
[ <Función>, <Valor mínimo>, <Valor máximo> ]
[ <Función>, <Valor mínimo>, <Valor máximo>, <Taxa de mostraxe>, <Profundidade de mostraxe> ]
[ <Toca (booleana)> ]
© 2022 International GeoGebra Institute