ResolveODE (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <f'(x,y)>, <x inicial>, <y inicial>, <x final>, <Paso> ]
[ <f(x,y)>, <g(x,y)>, <x inicial>, <y inicial>, <t final>, <Paso> ]
[ <b(x)>, <c(x)>, <f(x)>, <x inicial>, <y inicial>, <y' inicial>, <x final>, <Paso> ]


Xanela CAS

[ <Ecuación> ]
[ <Ecuación>, <Variable dependente>, <Variable independente> ]
© 2022 International GeoGebra Institute