ResolveNum (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
Este comando só está dispoñible na Vista CAS de Cálculo Simbólico..
[ <Ecuación> ]
[ <Ecuación>, <Variable> ]
[ <Ecuación>, <Variable = valor inicial> ]
[ <Lista de ecuacións>, <Lista de variables> ]
[ <Lista de ecuacións>, <Lista de variables = valores iniciais> ]
© 2021 International GeoGebra Institute