Produto (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Lista de números> ]
[ <Lista de números>, <Número de elementos> ]


Xanela CAS

[ <Lista def expresións> ]
[ <Expresión>, <variable>, <índice inicial>, <índice final> ]
© 2022 International GeoGebra Institute