Manual

De GeoGebra Manual

Que es GeoGebra

GeoGebra é un programa de matemática dinámica que xunta xeometría, álxebra e cálculo. É deseñado para o ensino e aprendizaxe das matemáticas na educación por Markus Hohenwarter e un equipo internacional de programadores. Esta guía cobre a versión actual (4.0). GeoGebra é compatible con todas as versións anteriores, a pesar de pequenas diferenzas.

Instalación de GeoGebra

A Guía de instalación pode axudar coa integración e instalación de GeoGebra en varios sistemas operativos.

Crear construcións dinámicas

As construcións en GeoGebra consisten en obxectos matemáticos de varios tipos que poden ser creados empregando as ferramentas ou comandos. Os titoriais poden guía-lo a través de súas primeiras construcións.

Familiarizarse coa interface de usuario do GeoGebra

A xanela principal está dividida en Vistas.Por defecto a Vista alxébrica aparece na parte esquerda e a Vista gráfica á dereita. Por riba destas vistas hai unha Barra de Menú e unha Barra de ferramentas, debaixo pode instalarse unha Barra de navegación. A moitas das funcións de GeoGebra pódese acceder a través de Atallos de teclado. GeoGebra tamén inclúe recursos de accesibilidade tales como un Teclado virtual.

Publique o seu traballo

Cando a construción está rematada, pode

© 2022 International GeoGebra Institute