IntervaloConfianza (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Lista de datos mostra>, <Nivel> ]
[ <Media da mostra>, <Desviación típica da mostra>, <Tamaño da mostra>, <Nivel> ]
© 2022 International GeoGebra Institute