Interseca (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Obxecto>, <Obxecto> ]
[ <Obxecto>, <Obxecto>, <Número do punto de intersección> ]
[ <Obxecto>, <Obxecto>, <Punto inicial> ]
[ <Función>, <Función>, <Valor inicial x>, <Valor final x> ]


Xanela CAS

[ <Función>, <Función> ]
© 2022 International GeoGebra Institute