Hipérbole (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Foco>, <Foco>, <Semieixe principal (lonxitude )> ]
[ <Foco>, <Foco>, <Semieixe principal (segmento)> ]
[ <Foco>, <Foco>, <Punto polo que pasa> ]
© 2022 International GeoGebra Institute