DistribuciónZipf (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Número de elementos>, <Expoñente> ]
[ <Número de elementos>, <Expoñente>, <Acumula (booleana)> ]
[ <Número de elementos>, <Expoñente>, <Valor da variable>, <Acumula (booleana)> ]


Xanela CAS

[ <Número de elementos>, <Expoñente>, <Valor da variable>, <Acumula (booleana)> ]
© 2023 International GeoGebra Institute