DiagramaCaixa (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
DiagramaCaixa
Este artigo trata dun comando de GeoGebra.
Categorías de comandos (Todos os comandos)
[ <yDesprazamento>, <yEscala>, <Lista datos en bruto> ]
[ <yDesprazamento>, <yEscala>, <Valor Inicial>, <Q1>, <Mediana>, <Q3>, <Valor Final> ]
© 2022 International GeoGebra Institute