Circunferencia (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Centro>, <Raio (número)> ]
[ <Centro>, <Raio (segmento)> ]
[ <Centro>, <Punto> ]
[ <Punto>, <Punto>, <Punto> ]
© 2022 International GeoGebra Institute