مقاله‌های دارای کمترین شمار ویرایش

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. StemPlot دستور‎‏ (۱ نسخه)
 2. Div دستور‎‏ (۱ نسخه)
 3. خط عمودمنصف ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 4. مشتق‌ ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 5. LetterToUnicode دستور‎‏ (۱ نسخه)
 6. Logistic دستور‎‏ (۱ نسخه)
 7. عناوین و برچسب ها‎‏ (۱ نسخه)
 8. Fit دستور‎‏ (۱ نسخه)
 9. جئوجبرا دستورات‎‏ (۱ نسخه)
 10. بررسی در صفحه گسترده ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 11. ShowLayer دستور‎‏ (۱ نسخه)
 12. چند ضلعی صلب ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 13. RandomPolynomial دستور‎‏ (۱ نسخه)
 14. Slope دستور‎‏ (۱ نسخه)
 15. SigmaXY دستور‎‏ (۱ نسخه)
 16. متن دستورات‎‏ (۱ نسخه)
 17. GeometricMean دستور‎‏ (۱ نسخه)
 18. Angle دستور‎‏ (۱ نسخه)
 19. AxisStepY دستور‎‏ (۱ نسخه)
 20. CountIf دستور‎‏ (۱ نسخه)
 21. OsculatingCircle دستور‎‏ (۱ نسخه)
 22. Integral دستور‎‏ (۱ نسخه)
 23. تغییر مقدادیر‎‏ (۱ نسخه)
 24. بردار مابین دو نقطه ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 25. CompleteSquare دستور‎‏ (۱ نسخه)
 26. Polar دستور‎‏ (۱ نسخه)
 27. Hull دستور‎‏ (۱ نسخه)
 28. Asymptote دستور‎‏ (۱ نسخه)
 29. دستی:اشیاء هندسی‎‏ (۱ نسخه)
 30. اشیاء انتخاب‎‏ (۱ نسخه)
 31. بهینه سازی دستورات دستورات‎‏ (۱ نسخه)
 32. پاره خط ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 33. ابزارهای عمومی‎‏ (۱ نسخه)
 34. RemoveUndefined دستور‎‏ (۱ نسخه)
 35. FillCells دستور‎‏ (۱ نسخه)
 36. صفحه کلید مجازی‎‏ (۱ نسخه)
 37. ImplicitDerivative دستور‎‏ (۱ نسخه)
 38. Product دستور‎‏ (۱ نسخه)
 39. انتقال ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 40. Parameter دستور‎‏ (۱ نسخه)
 41. FitLogistic دستور‎‏ (۱ نسخه)
 42. Midpoint دستور‎‏ (۱ نسخه)
 43. اعداد و زوایا‎‏ (۱ نسخه)
 44. Stretch دستور‎‏ (۱ نسخه)
 45. Last دستور‎‏ (۱ نسخه)
 46. پنهان یا آشکار کردن اشياء ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 47. HideLayer دستور‎‏ (۱ نسخه)
 48. درج تصوير ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 49. ابزارهای جابجایی‎‏ (۱ نسخه)
 50. Center دستور‎‏ (۱ نسخه)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

© 2021 International GeoGebra Institute