مشاهدهٔ اطلاعات میان‌ویکی

پرش به: ناوبری، جستجو

این یک نمای کلی از جدول interwiki است.

نمایش سیاهه

شرح علائم
پیشوند پیشوند ویکی داخلی در [[prefix:pagename]] نحو متن ویکی استفاده شده‌است.
نشانی اینترنتی الگو برای نشانی‌ها. نگهدارنده $1 با pagename در [[prefix:pagename]] جایگزین خواهد شد.
جلو بله درخواست‌های اچ‌تی‌تی‌پی خارجی به ویکی محلی که از این پیشوند میان‌ویکی استفاده می‌کند به نشانی مقصد از میان‌ویکی تغییرمسیر داده خواهد شد (برای نمونه، رفتارکردن مانند پیوند به صفحات محلی).
خیر درخواست‌های اچ‌تی‌تی‌پی بیرونی به ویکی محلی که از این پیشوند میان‌ویکی در نشانی استفاده می‌کند در یک صفحه خطای «عنوان بد» منجر می‌شود.
تراگنجانش بله اگر نحو ویکی‌متن {{prefix:pagename}} مورد استفاده قرار گرفته‌است، به صفحه/الگو برای تراگنجانش از ویکی خارجی اگر تراگنجانش‌های میان‌ویکی به طور کلی فعال هستند اجازه دهید (تراگنجانش ترسناک).
خیر به {{prefix:pagename}} اجازه ندهید تا الگوها/صفحات خارجی را تراگنجانش کند، جای آن دنبال یک صفحه محلی در فضای نام آن الگو بگردید.

پیشوندهای میان‌ویکی

پیشوندنشانی اینترنتیجلوتراگنجانش
acronymhttp://www.acronymfinder.com/af-query.asp?String=exact&Acronym=$1خیرخیر
advogatohttp://www.advogato.org/$1خیرخیر
annotationwikihttp://www.seedwiki.com/page.cfm?wikiid=368&doc=$1خیرخیر
arxivhttp://www.arxiv.org/abs/$1خیرخیر
cachehttp://www.google.com/search?q=cache:$1خیرخیر
commonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/$1خیرخیر
corpknowpediahttp://corpknowpedia.org/wiki/index.php/$1خیرخیر
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1خیرخیر
disinfopediahttp://www.disinfopedia.org/wiki.phtml?title=$1خیرخیر
docbookhttp://wiki.docbook.org/topic/$1خیرخیر
doihttp://dx.doi.org/$1خیرخیر
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1خیرخیر
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1خیرخیر
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1خیرخیر
emacswikihttp://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
foldochttp://foldoc.org/?$1خیرخیر
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1خیرخیر
freebsdmanhttp://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1خیرخیر
gejhttp://www.esperanto.de/cgi-bin/aktivikio/wiki.pl?$1خیرخیر
gentoo-wikihttp://gentoo-wiki.com/$1خیرخیر
ggbshttp://wiki.geogebra.org/bs/$1بلهخیر
ggcahttp://wiki.geogebra.org/ca/$1بلهخیر
ggcshttp://wiki.geogebra.org/cs/$1بلهخیر
ggdahttp://wiki.geogebra.org/da/$1بلهخیر
ggdehttp://wiki.geogebra.org/de/$1بلهخیر
ggelhttp://wiki.geogebra.org/el/$1بلهخیر
ggenhttp://wiki.geogebra.org/en/$1بلهبله
ggeshttp://wiki.geogebra.org/es/$1بلهخیر
ggethttp://wiki.geogebra.org/et/$1بلهخیر
ggfahttp://wiki.geogebra.org/fa/$1بلهخیر
ggfrhttp://wiki.geogebra.org/fr/$1بلهخیر
ggglhttp://wiki.geogebra.org/gl/$1بلهخیر
gghehttp://wiki.geogebra.org/iw/$1بلهخیر
gghihttp://wiki.geogebra.org/hi/$1بلهخیر
gghrhttp://wiki.geogebra.org/hr/$1بلهخیر
gghuhttp://wiki.geogebra.org/hu/$1بلهخیر
ggishttp://wiki.geogebra.org/is/$1بلهخیر
ggithttp://wiki.geogebra.org/it/$1بلهخیر
ggkkhttp://wiki.geogebra.org/kk/$1بلهخیر
ggkohttp://wiki.geogebra.org/ko/$1بلهخیر
gglthttp://wiki.geogebra.org/lt/$1بلهخیر
ggmkhttp://wiki.geogebra.org/mk/$1بلهخیر
ggmlhttp://wiki.geogebra.org/ml/$1بلهخیر
ggnbhttp://wiki.geogebra.org/nb/$1بلهخیر
ggnlhttp://wiki.geogebra.org/nl/$1بلهخیر
ggnnhttp://wiki.geogebra.org/nn/$1بلهخیر
ggnohttp://wiki.geogebra.org/nb/$1بلهخیر
ggplhttp://wiki.geogebra.org/pl/$1بلهخیر
ggpthttp://wiki.geogebra.org/pt/$1بلهخیر
ggpt-brhttp://wiki.geogebra.org/pt/$1بلهخیر
ggruhttp://wiki.geogebra.org/ru/$1بلهخیر
ggskhttp://wiki.geogebra.org/sk/$1بلهخیر
ggslhttp://wiki.geogebra.org/sl/$1بلهخیر
ggsrhttp://wiki.geogebra.org/sr/$1بلهخیر
ggsvhttp://wiki.geogebra.org/sv/$1بلهخیر
ggtrhttp://wiki.geogebra.org/tr/$1بلهخیر
ggvihttp://wiki.geogebra.org/vi/$1بلهخیر
ggzhhttp://wiki.geogebra.org/zh/$1بلهبله
googlehttp://www.google.com/search?q=$1خیرخیر
googlegroupshttp://groups.google.com/groups?q=$1خیرخیر
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/$1خیرخیر
hewikisourcehttp://he.wikisource.org/wiki/$1بلهخیر
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1خیرخیر
imdbhttp://us.imdb.com/Title?$1خیرخیر
jargonfilehttp://sunir.org/apps/meta.pl?wiki=JargonFile&redirect=$1خیرخیر
jspwikihttp://www.jspwiki.org/wiki/$1خیرخیر
keikihttp://kei.ki/en/$1خیرخیر
kmwikihttp://kmwiki.wikispaces.com/$1خیرخیر
linuxwikihttp://linuxwiki.de/$1خیرخیر
lojbanhttp://www.lojban.org/tiki/tiki-index.php?page=$1خیرخیر
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1خیرخیر
lugkrhttp://lug-kr.sourceforge.net/cgi-bin/lugwiki.pl?$1خیرخیر
mathsongswikihttp://SeedWiki.com/page.cfm?wikiid=237&doc=$1خیرخیر
meatballhttp://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?$1خیرخیر
mediawikiwikihttp://www.mediawiki.org/wiki/$1خیرخیر
mediazillahttp://bugzilla.wikipedia.org/$1بلهخیر
memoryalphahttp://www.memory-alpha.org/en/index.php/$1خیرخیر
metahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1خیرخیر
metawikihttp://sunir.org/apps/meta.pl?$1خیرخیر
metawikipediahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1خیرخیر
mozillawikihttp://wiki.mozilla.org/index.php/$1خیرخیر
mwhttp://www.mediawiki.org/wiki/$1خیرخیر
oeishttp://www.research.att.com/cgi-bin/access.cgi/as/njas/sequences/eisA.cgi?Anum=$1خیرخیر
openfactshttp://openfacts.berlios.de/index.phtml?title=$1خیرخیر
openwikihttp://openwiki.com/?$1خیرخیر
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1خیرخیر
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractخیرخیر
pprhttp://c2.com/cgi/wiki?$1خیرخیر
pythoninfohttp://wiki.python.org/moin/$1خیرخیر
rfchttps://tools.ietf.org/html/rfc$1خیرخیر
s23wikihttp://is-root.de/wiki/index.php/$1خیرخیر
seattlewikihttp://seattle.wikia.com/wiki/$1خیرخیر
senseislibraryhttp://senseis.xmp.net/?$1خیرخیر
slashdothttp://slashdot.org/article.pl?sid=$1خیرخیر
sourceforgehttp://sourceforge.net/$1خیرخیر
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1خیرخیر
susninghttp://www.susning.nu/$1خیرخیر
svgwikihttp://wiki.svg.org/$1خیرخیر
tavihttp://tavi.sourceforge.net/$1خیرخیر
tejohttp://www.tejo.org/vikio/$1خیرخیر
theopediahttp://www.theopedia.com/$1خیرخیر
tmbwhttp://www.tmbw.net/wiki/$1خیرخیر
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1خیرخیر
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1خیرخیر
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1خیرخیر
ueahttp://www.tejo.org/uea/$1خیرخیر
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1خیرخیر
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
vinismohttp://vinismo.com/en/$1خیرخیر
whttp://en.wikipedia.org/wiki/$1بلهخیر
webseitzwikihttp://webseitz.fluxent.com/wiki/$1خیرخیر
whyhttp://clublet.com/c/c/why?$1خیرخیر
wikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1خیرخیر
wikiahttp://www.wikia.com/wiki/$1خیرخیر
wikibookshttp://en.wikibooks.org/wiki/$1بلهخیر
wikicitieshttp://www.wikicities.com/index.php/$1خیرخیر
wikif1http://www.wikif1.org/$1خیرخیر
wikihowhttp://www.wikihow.com/$1خیرخیر
wikimediahttp://wikimediafoundation.org/wiki/$1خیرخیر
wikinewshttp://en.wikinews.org/wiki/$1بلهخیر
wikinfohttp://www.wikinfo.org/index.php/$1خیرخیر
wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/$1بلهخیر
wikiquotehttp://en.wikiquote.org/wiki/$1بلهخیر
wikisourcehttp://sources.wikipedia.org/wiki/$1بلهخیر
wikispecieshttp://species.wikipedia.org/wiki/$1بلهخیر
wikitravelhttp://wikitravel.org/en/$1خیرخیر
wikthttp://en.wiktionary.org/wiki/$1بلهخیر
wiktionaryhttp://en.wiktionary.org/wiki/$1بلهخیر
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1خیرخیر
zwikihttp://zwiki.org/$1خیرخیر
zzz wikihttp://wiki.zzz.ee/index.php/$1خیرخیر
© 2021 International GeoGebra Institute