صفحه‌های کوتاه

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. (تاریخچه) ‏دستی:اشیاء هندسی ‏[۳۲ بایت]
 2. (تاریخچه) ‏دستی:GCD دستور ‏[۵۸ بایت]
 3. (تاریخچه) ‏آموزش:صفحه اصلی ‏[۵۸ بایت]
 4. (تاریخچه) ‏نما ها ‏[۹۰ بایت]
 5. (تاریخچه) ‏نمای سیستم جبری کامپیوتری ‏[۹۳ بایت]
 6. (تاریخچه) ‏نمای راهنما ‏[۹۴ بایت]
 7. (تاریخچه) ‏منوی نما ‏[۹۴ بایت]
 8. (تاریخچه) ‏منوی ویرایش ‏[۹۴ بایت]
 9. (تاریخچه) ‏منوی پرونده ‏[۹۴ بایت]
 10. (تاریخچه) ‏منوی ابزار ‏[۹۵ بایت]
 11. (تاریخچه) ‏نمای پنجره ها ‏[۹۶ بایت]
 12. (تاریخچه) ‏نمای جبری ‏[۹۷ بایت]
 13. (تاریخچه) ‏منوی محتوا ‏[۹۷ بایت]
 14. (تاریخچه) ‏تغییر مقدادیر ‏[۹۷ بایت]
 15. (تاریخچه) ‏لیست ها ‏[۹۷ بایت]
 16. (تاریخچه) ‏نوار منو ‏[۹۷ بایت]
 17. (تاریخچه) ‏منوی گزینه ها ‏[۹۷ بایت]
 18. (تاریخچه) ‏متن ها ‏[۹۷ بایت]
 19. (تاریخچه) ‏نوارابزار ‏[۹۷ بایت]
 20. (تاریخچه) ‏اشیاء فعال ‏[۹۸ بایت]
 21. (تاریخچه) ‏نمای گرافیکی ‏[۹۸ بایت]
 22. (تاریخچه) ‏لاتکس ‏[۹۸ بایت]
 23. (تاریخچه) ‏اشیاء نامگذاری ‏[۹۸ بایت]
 24. (تاریخچه) ‏نوار ورودی ‏[۹۹ بایت]
 25. (تاریخچه) ‏لایه ها ‏[۹۹ بایت]
 26. (تاریخچه) ‏خم ها ‏[۱۰۰ بایت]
 27. (تاریخچه) ‏ماتریس ‏[۱۰۰ بایت]
 28. (تاریخچه) ‏تعقیب ‏[۱۰۰ بایت]
 29. (تاریخچه) ‏پنجره گفتگویی گزینه ها ‏[۱۰۱ بایت]
 30. (تاریخچه) ‏اشیاء انتخاب ‏[۱۰۱ بایت]
 31. (تاریخچه) ‏نمای صفحه گسترده ‏[۱۰۱ بایت]
 32. (تاریخچه) ‏ابزارصفحه کوچک ‏[۱۰۱ بایت]
 33. (تاریخچه) ‏متحرک سازی ‏[۱۰۲ بایت]
 34. (تاریخچه) ‏دستورات ‏[۱۰۲ بایت]
 35. (تاریخچه) ‏شخصی سازی تنظیمات ‏[۱۰۲ بایت]
 36. (تاریخچه) ‏چشم‌ انداز ‏[۱۰۲ بایت]
 37. (تاریخچه) ‏تعریف مجدد ‏[۱۰۲ بایت]
 38. (تاریخچه) ‏برنامه نویسی ‏[۱۰۲ بایت]
 39. (تاریخچه) ‏فاصله ‏[۱۰۳ بایت]
 40. (تاریخچه) ‏اشیاء چاپی ‏[۱۰۳ بایت]
 41. (تاریخچه) ‏توابع ‏[۱۰۳ بایت]
 42. (تاریخچه) ‏نوار پیمایش ‏[۱۰۴ بایت]
 43. (تاریخچه) ‏ویژگی ها ‏[۱۰۴ بایت]
 44. (تاریخچه) ‏ارزش های عددی ‏[۱۰۶ بایت]
 45. (تاریخچه) ‏نا مساوی ها ‏[۱۰۶ بایت]
 46. (تاریخچه) ‏صفحه کلید مجازی ‏[۱۰۶ بایت]
 47. (تاریخچه) ‏پنجره مدیریت ابزار ‏[۱۰۶ بایت]
 48. (تاریخچه) ‏اعداد مختلط ‏[۱۰۷ بایت]
 49. (تاریخچه) ‏رنگ های پویا ‏[۱۰۷ بایت]
 50. (تاریخچه) ‏اشیاء عمومی ‏[۱۰۷ بایت]

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

© 2021 International GeoGebra Institute