صفحه‌های دارای بیشترین نسخه

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. Comments:منتشر شده‎‏ (۸ نسخه)
 2. Comments:Rationalize دستور‎‏ (۴ نسخه)
 3. صفحه اصلی‎‏ (۳ نسخه)
 4. Comments:کمان با تعيين سه نقطه ابزار‎‏ (۳ نسخه)
 5. Dimension دستور‎‏ (۱ نسخه)
 6. Corner دستور‎‏ (۱ نسخه)
 7. فاصله‎‏ (۱ نسخه)
 8. InverseFDistribution دستور‎‏ (۱ نسخه)
 9. ابزارهای سفارشی‎‏ (۱ نسخه)
 10. انتقال ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 11. FitLogistic دستور‎‏ (۱ نسخه)
 12. میانگین ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 13. گفتگوی خروجی گرافیکی‎‏ (۱ نسخه)
 14. Conic دستور‎‏ (۱ نسخه)
 15. برنامه نویسی دستورات‎‏ (۱ نسخه)
 16. پنهان یا آشکار کردن اشياء ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 17. InputBox دستور‎‏ (۱ نسخه)
 18. درج تصوير ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 19. OrdinalRank دستور‎‏ (۱ نسخه)
 20. قراردادن در CMS, VLE (Moodle) و Wiki‎‏ (۱ نسخه)
 21. Variance دستور‎‏ (۱ نسخه)
 22. دايره با تعيين مرکز و شعاع ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 23. ریاضات گسسته دستورات‎‏ (۱ نسخه)
 24. نيم خط ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 25. DivisorsList دستور‎‏ (۱ نسخه)
 26. خروجی لاتکس‎‏ (۱ نسخه)
 27. Solutions دستور‎‏ (۱ نسخه)
 28. نمای راهنما‎‏ (۱ نسخه)
 29. Polynomial دستور‎‏ (۱ نسخه)
 30. Min دستور‎‏ (۱ نسخه)
 31. چند ضلعی منتظم ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 32. PreviousPrime دستور‎‏ (۱ نسخه)
 33. بیضی ابزار‎‏ (۱ نسخه)
 34. BinomialCoefficient دستور‎‏ (۱ نسخه)
 35. نوار ورودی‎‏ (۱ نسخه)
 36. Translate دستور‎‏ (۱ نسخه)
 37. ابزارهای CAS‎‏ (۱ نسخه)
 38. InverseGamma دستور‎‏ (۱ نسخه)
 39. SetCaption دستور‎‏ (۱ نسخه)
 40. SelectedElement دستور‎‏ (۱ نسخه)
 41. NextPrime دستور‎‏ (۱ نسخه)
 42. NSolve دستور‎‏ (۱ نسخه)
 43. اشیاء چاپی‎‏ (۱ نسخه)
 44. SD دستور‎‏ (۱ نسخه)
 45. Sequence دستور‎‏ (۱ نسخه)
 46. SumSquaredErrors دستور‎‏ (۱ نسخه)
 47. CopyFreeObject دستور‎‏ (۱ نسخه)
 48. Centroid دستور‎‏ (۱ نسخه)
 49. Export as html Webpage‎‏ (۱ نسخه)
 50. Perimeter دستور‎‏ (۱ نسخه)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

© 2021 International GeoGebra Institute