بیشترین صفحات تراگنجانده‌شده

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الگو:Mbox‎‏ (در ۱٬۲۰۶ صفحه استفاده شده‌است)
 2. الگو:Mbox/core‎‏ (در ۱٬۲۰۶ صفحه استفاده شده‌است)
 3. الگو:Translate‎‏ (در ۱٬۱۴۲ صفحه استفاده شده‌است)
 4. الگو:Command‎‏ (در ۷۶۵ صفحه استفاده شده‌است)
 5. الگو:Manual Page‎‏ (در ۵۶۲ صفحه استفاده شده‌است)
 6. الگو:Hide in print‎‏ (در ۲۱۲ صفحه استفاده شده‌است)
 7. الگو:Only in print‎‏ (در ۲۱۱ صفحه استفاده شده‌است)
 8. الگو:Tool‎‏ (در ۲۱۰ صفحه استفاده شده‌است)
 9. الگو:Objects‎‏ (در ۶۴ صفحه استفاده شده‌است)
 10. الگو:Gui‎‏ (در ۶۰ صفحه استفاده شده‌است)
 11. الگو:Documentation subpage‎‏ (در ۳۲ صفحه استفاده شده‌است)
 12. الگو:Documentation/core‎‏ (در ۲۹ صفحه استفاده شده‌است)
 13. الگو:Documentation/core2‎‏ (در ۲۸ صفحه استفاده شده‌است)
 14. الگو:Documentation‎‏ (در ۲۷ صفحه استفاده شده‌است)
 15. الگو:Purge‎‏ (در ۲۶ صفحه استفاده شده‌است)
 16. الگو:Timw‎‏ (در ۲۵ صفحه استفاده شده‌است)
 17. الگو:Publishing‎‏ (در ۱۰ صفحه استفاده شده‌است)
 18. الگو:Languages‎‏ (در ۹ صفحه استفاده شده‌است)
 19. الگو:Xpd‎‏ (در ۹ صفحه استفاده شده‌است)
 20. الگو:Mediawiki‎‏ (در ۸ صفحه استفاده شده‌است)
 21. الگو:Tlx‎‏ (در ۷ صفحه استفاده شده‌است)
 22. الگو:KeyCode‎‏ (در ۶ صفحه استفاده شده‌است)
 23. الگو:Note‎‏ (در ۵ صفحه استفاده شده‌است)
 24. الگو:Para‎‏ (در ۴ صفحه استفاده شده‌است)
 25. الگو:Attention‎‏ (در ۴ صفحه استفاده شده‌است)
 26. الگو:Help/If en‎‏ (در ۴ صفحه استفاده شده‌است)
 27. الگو:PD Help Page‎‏ (در ۳ صفحه استفاده شده‌است)
 28. الگو:Security alert‎‏ (در ۳ صفحه استفاده شده‌است)
 29. الگو:Category‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 30. الگو:Step‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 31. الگو:Tag‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 32. الگو:Tl‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 33. الگو:Example‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 34. الگو:Warning‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 35. الگو:Menuitem‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 36. الگو:Alternate Language‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 37. الگو:Help/Category‎‏ (در ۲ صفحه استفاده شده‌است)
 38. دستی:CorrelationCoefficient دستور‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 39. دستی:ایجاد جدول ابزار‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 40. دستی:چند ضلعی صلب ابزار‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 41. دستی:TMeanEstimate دستور‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 42. دستی:سهمی ابزار‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 43. دستی:Q3 دستور‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 44. دستی:IsDefined دستور‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 45. دستی:Dimension دستور‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 46. الگو:Softredirect/doc‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 47. دستی:Translate دستور‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 48. دستی:قرینه نسبت به دایره ابزار‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 49. دستی:Relation دستور‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)
 50. دستی:SDX دستور‎‏ (در ۱ صفحه استفاده شده‌است)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

© 2021 International GeoGebra Institute