Translation:Turkish

From GeoGebra Manual
Jump to: navigation, search


Türkçe Tercümanlarımız

Erol KARAKIRIK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu,Türkiye
Yazılım, dokümantasyon ve web sitesi tercümanı


Mustafa DOĞAN
Selçuk Üniversitesi, Konya,Türkiye
Yazılım, dokümantasyon ve web sitesi tercümanı

Süleyman Cengiz

Mine Dogucu

Tolga Kabaca

Ayhan Aksoy

© 2021 International GeoGebra Institute