Uvećanje Naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.
Uvećanje[ <Faktor> ]
Uvećanje trenutne radne površi za dati faktor je naredba koja za centar uvećanja uzima tačku-centar ekrana.
Primjer:
Uvećanje[1] prikaz će ostati nepromijenjen
Uvećanje[2] uvećava prikaz
Uvećanje[0.5]ekvivalentno je sa Umanjenje[2], tj. umanjenjem prikaza.
Uvećanje[ <Faktor>, <Tačka-centar> ]
Uvećanje trenutne radne površi za dati faktor je naredba u kojoj drugi parametar određuje centar-tačku uvećanja.
Primjer:
Uvećanje[2, (0, 0)]
Uvećanje[ <Min x>, <Min y>, <Max x>, <Max y> ]
Uvećanje trenutne radne površi za paralelogram određen tjemenima (Min x, Min y), (Max x, Max y).
Primjer:
Uvećanje[0, 1, 5, 6]
Napomena: Ako bilo koji od ovih parametara zavisi ili ima oznaku skupa, granice prikaza postaju dinamične. Da bi izbjegli ovakvo ponašanje, koristite naredbu KopirajNezavisnuFiguru.
Primjer:
Ako je a klizač, naredba Uvećanje[-a, -a, a, a] čini da zumiranje prikaza zavisi od klizač a.
Napomena: Ako je više radnih površi otvoreno, naredba se odnosi na onu trenutno aktivnu.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute