Ugao Naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.
Ugao[ <Figura> ]
Kreira sve uglove figure u pozitivnoj orijentaciji (tj. u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu).
Ugao[ <Vektor v1>, <Vektor v1> ]
Kreira ugao između vektorav1 i v2(od 0° do 360°).
Ugao[ <Prava>, <Prava> ]
Kreira ugao između vektora smjera pravih (od 0° do 360°).
Ugao[ <Tačka A>, <Tjeme B>, <Tačka C> ]
Kreira ugao između BA i BC (od 0 do 360°), pri čemu je tačka B tjeme ugla.
Ugao[ <Tačka A>, <Tjeme B>, <Ugao α> ]
Kreira ugao veličine α crtan iz tačke A s tjemenom B.
Napomena: Tačka Rotacija[A, α, B] bit će također kreirana.
Ugao[ <Konika> ]
Kreira ugao rotacije glavne ose konike (vidi naredbu Ose) .
Ugao[ <Vektor> ]
Kreira ugao između x‐ose i datog vektora.
Ugao[ <Tačka> ]
Kreira ugao između x‐ose i radijus-vektora date tačke.
Ugao[ <Broj> ]
Konvertuje broj u ugao (rezultat je između 0 i 2pi).
Ugao[ <Mnogougao> ]
Kreira sve uglove figure u pozitivnoj orijentaciji (tj. u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu).
Napomena: Ako je mnogougao konstruisan u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, dobit ćete unutarnje uglove mnogougla. No, ako je konstruisan u smjeru kazaljke na satu dobit ćete uglove mnogougla.
Napomena: Pogledajte još i alate Tool Angle.gif Ugao i Tool Angle Fixed.gif Ugao zadane veličine .

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute