Predefinirane Funkcije i Operatori

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.

Da kreirate brojeve, koordinate, ili jednačine pomoću Trake za unos možete koristiti sljedeće prethodno definirane funkcije i operacije. Logički operatori i funkcije su navedene u članku o Boolean vrijednost.

Napomena: Unaprijed definirane funkcije moraju biti upisane pomoću zagrade. Ne smijete staviti razmak između naziva funkcije i zagrada.


Operacija / Funkcija Ulaz
Sabiranje +
Oduzimanje -
Množenje * ili Space
Skalarni proizvod * ili Space
Vektorski proizvod ili determinanta (vidi Tačke i Vektori)
Dijeljenje /
Eksponent ^ ili superscript (x^2 ili x2)
Faktorijel !
Zagrade ( )
x-koordinate x( )
y-koordinate y( )
Argument arg( )
Konjugacija conjugate( )
Apsolutna vrijednost abs( )
Znak sgn( ) ili sign()
Kvadratni korijen sqrt( )
Kubni korijen cbrt( )
Slučajni broj između 0 i 1 random( )
Eksponencijalna funkcija exp( ) ili ℯx
Logaritam (prirodni, s bazom e) ln( ) ili log( )
Logaritam s bazom 2 ld( )
Logaritam s bazom 10 lg( )
Logaritam od x s bazom b log(b, x )
Kosinus cos( )
Sinus sin( )
Tangens tg( )
Secant sec()
Cosecant cosec()
Cotangens ctg()
Arc kosinus acos( ) ili arccos( )
Arc sinus asin( ) ili arcsin( )
Arc tangens (daje rezultat između -π/2 i π/2) atan( ) ili arctg( )
Arc tangent (daje rezultat između -π i π) atan2(y, x)
Hyperbolic cosine cosh( )
Hyperbolic sine sinh( )
Hyperbolic tangent tanh( )
Hyperbolic secant sech( )
Hyperbolic cosecant cosech( )
Hyperbolic cotangent coth( )
Antihyperbolic cosine acosh( ) or arccosh( )
Antihyperbolic sine asinh( ) or arcsinh( )
Antihyperbolic tangent atanh( ) or arctanh( )
Greatest integer less than or equal floor( )
Least integer greater than or equal ceil( )
Round round( )
Beta function Β(a, b) beta(a, b)
Incomplete beta function Β(x;a, b) beta(a, b, x)
Incomplete regularized beta function I(x; a, b) betaRegularized(a, b, x)
Gamma function gamma( x)
(Lower) incomplete gamma function γ(a, x) gamma(a, x)
(Lower) incomplete regularized gamma function gammaRegularized(a, x)
Gaussian Error Function erf(x)
Primjer:
Conjugate(17 + 3 * ί) gives -3 ί + 17, the conjugated complex number of 17 + 3 ί.
See Complex Numbers for details.

Comments

© 2022 International GeoGebra Institute