Opcije

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.


Opće postavke mogu bit promijenjene u izborniku Osobine.
Napomena: Da bi ste promijenili postavke figure koristite kontekstualni izbornik i dijaloški okvir Osobine.

Algebarski opisi

Ovaj izbornik sadrži tri različite opcije kako će figure biti predstavljene u algebarskom prikazu:
Vrijednost
prikazuje trenutnu vrijednost figure.
Definicija
prikazuje opis figure, npr. "Presječne tačke od a i b."
Naredba
prikazuje naredbu koja je upotrebljena za kreiranje figure, npr. "PresječneTačke[a,b]".

Menu Point Capturing.gif Vezivanje tačke

Ovaj izbornik sadrži četiri različite opcije za vezivanje tačke:
Automatsko
vezuje tačku na mrežu ili koordinatne ose kada su prikazane.
Poravnanje s mrežom
poravnava s mrežom ukoliko je tačka dovoljno blizu čvorovima mreže.
Fiksiraj za mrežu
tačka može biti kreirana samo na čvoru mreže.
Isključeno
vezivanje se ne primjenjuje na tačke.
Napomena: Kada su označene opcije Poravnanje s mrežom i Fiksiraj za mrežu, ostat će aktivne i ako je mreža skrivena.

Zaokruživanje

Ovaj izbornik omogućava da postavite broj decimalnih mjesta ili značajnih cifara u prikazu broja na zaslonu.

Tool Show Hide Label.gif Označavanje

Specificirajte da li ćete označavati novo-kreirane figure ili ne. Također, možete odabrati između označavanja Svih novih figura, Ne novih figura, Samo novih tačaka i Automatsko označavanje.
Napomena: Postavka Automatsko označavanje prikazat će oznake novo-kreiranih figura samo ukoliko je omogućen Algebarski prikaz.

Menu Font.png Veličina fonta

Ovaj izbornik određuje veličinu fonta pri označavanju, kao i veličinu teksta.
Napomena: Ako upotrebljavate GeoGebru kao prezentacijski alat, uvećanje fonta znatno olakšava vašoj publici čitanje teksta, oznaka ili algebarskog unosa.

Menu Language.png Jezik

GeoGebra je višejezična i omogućava vam da mijenjate trenutne jezičke postavke. Promjena jezika utiče na sve unose uključujući i imena naredbi, kao i na izlaze.
Napomena: Bez obzira na to koji jezik je odabran, ikona će vas dovesti natrag jezik izbornika. Sva imena jezika uvijek se prikazuju na engleskom jeziku.

Menu Properties.png Napredne postavke ...

ovaj izbornik otvara dijaloški okvir Postavke.
Napomena: Također, ovaj dijaloški prozor možete otvoriti desnim klikom miša (Mac OS: Ctrl‐klik) na radnu površ ili tabelarni prikaz i izborom Radna površ ... i Tabela- Opcije respektivno.


Menu Save.png Sačuvaj postavke

GeoGebra će zapamtiti vaše postavke (npr., postavke u izborniku Opcije, alatnoj traci i radnoj površi) ukoliko odaberete Sačuvaj postavke u izborniku Opcije.

Vrati na osnovne postavke

Možete vratiti zadane postavke programa GeoGebra ukoliko odaberete ovu stavku izbornika.


Comments

Priručnik:Opcije

ca:Menú d'opcions cs:Menu Nastavení da:Menuen muligheder de:Einstellungen-Menü en:Options Menu es:Menú de Opciones et:Menüü VÕIMALUSED fa:منوی گزینه ها fr:Menu Options hr:Izbornik Postavke is:Valkostavalmynd it:Menu Opzioni kk:Опциялар мәзірі ko:선택사항 메뉴 lt:Parinkčių meniu mk:Мени со Опции pl:Menu Opcje sk:Ponuka Nastavenia sl:Možnosti tr:Seçenekler Menüsü zh:選項功能表

© 2020 International GeoGebra Institute