Min Naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.
Min[ <Broj>, <Broj> ]
kao rezultat daje (naj)manji broj.
Primjer:
Min[12, 15] je 12.
Min[ <Lista> ]
kao rezultat daje najmanji broj niza brojeva.
Primjer:
Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] je -23.
Napomena: Ako su ulazni podaci ne-numeričke figure, onda naredba Min[] uzima u obzir numeričke vrijednosti povezane s tim figurama. Na primjer, naredba Min[Lista duži] kao rezultat će dati duž najmanje dužine.
Min[ <Interval> ]

kao rezultat daje gornju granicu intervala, na primjer naredba Min[2 < x < 3] daje rezultat 2. Rezultat, ove naredbe, isti je i za otvoreni i za zatvoreni interval.

Min[ <Funkcija>, <Početna x-vrijednost>, <Krajnja x-vrijednost> ]
računa tačke minimuma funkcije na datom intervalu, ukoliko ih ima.
Napomena: Vidi naredba Ekstrem i alat Inspektor/Analiza funkcije.

CAS Sintaksa

Min[ <Lista> ]
kao rezultat daje (naj)manji broj.
Primjer:
Min[12, 15] je 12.
Min[ <Broj>, <Broj> ]
kao rezultat daje najmanji broj niza brojeva.
Primjer:
Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] je -23.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute