Kompatibilnost

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.

GeoGebra je kompatibilan program u smislu da se sve datoteke kreirane nekom od prethodnih verzija otvaraju bez problema. No, nekoliko stvari je različito u verziji 3.2 i 4.0:

  • Liste uglova, integrala, dijagrama, histograma itd. sada su vidljive
  • Liste {Duž[A,B], Duž[B,C] } se sada mogu pomjerati
  • Kružnica zadatog poluprečnika (na primjer Kružnica[(1,1),2]) može se pomjerati
  • Udaljenost[ Tačka, Duž ] daje udaljenost do date duži (bilo je ekstrapolirano u 3.2)
  • Ugao[A,B,C] sada mijenja veličinu ako je tačka B previše blizu tačke A ili C
  • Integral[funkcija f,funkcija g, a, b] je sada opisan kao IntegralIzmeđu[funkcija f,funkcija g,a,b].
  • Figure koje su translatirane za slobodni vektor mogu se sada pomjerati, npr. Translacija[A, Vektor[(1,1)]]

LaTeX

LaTeX je sada zgodniji, ali neke pogreške u LaTeX sintaksi koje su ignorirane u veriji 3.2 uzrokovat će nedostatak teksta u verziji 4.0.

  • Provjerite da li svako \left\{ ima korespodentno \right.
  • Niz treba specifikaciju kolone (također to može biti i prazno).

Molimo, koristite $ \begin{array}{} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ za lijevo poravnanje kolone i $ \begin{array}{rr} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ za desno poravnanje kolone. Stara sintaksa $ \begin{array} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ neće više raditi.

Comments

© 2022 International GeoGebra Institute