Dinamične Boje

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.


U GeoGebri možete mijenjati boje figura na kartici Boja dijaloškog okvira Osobine. Međutim, boje figura možete mijenjati i dinamički tako da otvorite dijaloški okvir osobine određene figure i otvorite karticu Napredne postavke. Tamo ćete naći odjeljak Dinamičke boje s tekstualnim poljima za komponente boje Crvena, Zelena i Plava.

Napomena: U svako tekstualno polje možete unijeti funkciju s vrijednostima na intervalu [0, 1].
Primjer:
  • Konstruirajte tri klizača a, b, i c s intervalima od 0 do 1.
  • Konstruirajte mnogougao na čiju će boju uticati vrijednosti klizača.
  • Otvorite dijaloškog okvira Osobine za taj mnogougao i unesite imena klizača u tekstualna polja za komponente boje.
  • Zatvorite dijaloški okvir osobine i mijenjajte vrijednosti klizača kako biste istražili na koji način promjena vrijednosti pojedine komponente utiče na promjenu boje mnogougla.
Napomena: Također, možete i animirati klizače s različitim brzinama kako bi se boje automatski mijenjale.

Odjeljak Dinamičke boje sadrži i tekstualno polje koje vam omogućava izmjenu providnosti označene figure. Možete unijeti broj u intervalu [0,1] (gdje 0 znači providno, a 1 znači 100% neprovidno), ali i ime klizača da bi ste postigli dinamiku providnosti. Brojevi izvan zadanog intervala bit će ignorirani.


RGB / HSV / HSL

Za neke dinamičke boje ponekad je preporučljivo koristiti drugačiji model boja. Tada, umjesto zadanog RGB odaberite ili HSV ili HSL model iz padajuće liste na dnu odjeljka Dinamičke boje dijaloškog okvira Osobine.

Primjer: Kako biste postigli da tačka A prima sve dugine boje dok je pomjerate lijevo desno, prebacite na HSV model i postavite Zasićenje i Vrijednost na 1, a Nijansu na x(A).

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute